MERAM BELEDİYESPOR KULÜBÜ
Adres

Yenişehir Mahallesi, Azerbeycan Cd. No:5 Meram/Konya

444 3 042

KONGRE İLANI

MERAM BELEDİYESPOR KULÜBÜ | KONGRE İLANI

KONGRE İLANI

             

              Daha önce 5253 Sayılı Dernekler kanununa tabi olan ve 7405 sayılı kanunla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilen derneğimizin 7405 sayılı kanuna geçişi yapılabilmesi için 05 Aralık 2022 Pazartesi günü Saat 16.00’da Dernek Merkezinde ve aşağıdaki gündem dâhilinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmasına, o gün çoğunluk sağlanamaz ise 12 Aralık 2022 Pazartesi günü aynı saat, aynı adreste aynı gündemle toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

                                                             Konya Meram Belediyesi

                                                    Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

GÜNDEM

  1. Açılış Yoklama
  2. Divan Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Kesin Hesap Raporu ile Tahmini Bütçenin okunması ve raporların ibrası.
  4. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanununa geçiş hükümleri gereğince Yönetim Kurulunca yeni hazırlanan  “Meram Belediye Spor Kulübü” tüzüğünün görüşülmesi, onaylanması.
  5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
  6. Spor Kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Tüzel Kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
  7. Dilek Temenniler ve Kapanış.